ECDL

Iskolánk 2008 óta működik ECDL vizsgaközpontként.

Célunk elsősorban saját tanulóinknak valamint Putnok város más iskolai intézményeiben tanuló hallgatók felkészítése és vizsgáztatása.

Igény esetén felnőtt csoportok felkészítését és vizsgáztatását is vállaljuk.

A tanulók 7 modulos ECDL Standard és 4 modulus  ECDL Base bizonyítványt szerezhetnek.

Mi az ECDL?
ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány – European Computer Driving Licence
Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány,
amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás
meglétét hivatott igazolni.
Az ECDL finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minőségbiztosított, decentralizált
módon megszerezhető és világszerte kellőképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból
megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri.

Kinek és miért jó?
Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelmény-
rendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL
Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek
a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.
Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

A munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez
  alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs
  hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.
 • A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép
  funkcióit a hallgatók készség szintjén sajátítják el.
 • Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami
  keretek között történő tanulással is.
 • Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.

A vizsgák:

A vizsgáztatás automatikus vizsgaszoftverrel történik, a vizsgafeladatokat a szoftver automatikusan generálja. Az értékelés objektivitását biztosítja, hogy a vizsgaszoftver az értékelést is automatikusan végzi. A vizsgázó közvetlenül a vizsga után megkapja az értékelést, vagyis azt, hogy a vizsgája sikerült-e vagy sem.

Kötelező modulok mind a két változat esetében:

 1.   Számítógépes alapismeretek
 2.   Online alapismeretek

Választható további modulok:

 • Adatbázis-kezelés
 • Táblázatkezelés
 • Prezentáció
 • Szövegszerkesztés
 • Képszerkesztés
 • Webszerkesztés
 • IT biztonság (új modul!)

Az ECDL bizonyítvány:

A vizsgázó a modulvizsgák letétele után, amennyiben négy vagy hét modult sikeresen teljesített, nemzetközileg elismert és elektronikusan hitelesített ECDL bizonyítványt kap elektronikus formátumban. A négy és a hétmodulos bizonyítvány megszerzéshez is két kötelező modulból kell vizsgát tenni, a többi modul pedig szabadon választható.

Keményfedeles bizonyítvány kiváltása:

A vizsgázó külön igényelhet papír alapú, keményfedeles bizonyítványt. Az NJSZT ECDL Irodája a papír formájú bizonyítványt elkészíti, és a vizsgázónak az adminisztrációs rendszerben megadott lakcímére postázza.
A keményfedeles bizonyítvány kiállítása (postaköltséggel együtt): 4500 Ft.

Keményfedeles bizonyítvány megrendelése

 

Díjak tanulóinknak:

 • Akkreditációs díj: 9000 Ft (egyszeri)
 • Vizsgadíj: 2500 Ft (modulonként)

Linkek a felkészüléshez és a jelentkezéshez