Könyvtár

Címe: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 31.

Telefon: 06 48 430-035 / 20-as mellék

 

könyvtár iskolai szakkönyvtár, nyilvános könyvtári feladatokat nem lát el.

 

Tagjai:

 • az iskola tanulói (ameddig tanulói jogviszonyuk fennáll),
 • az iskola aktív dolgozói,
 • az iskola társadalmi környezetében hasonló szakkönyvtár nem működik, így az iskolával függő viszonyban nem lévő gazdálkodók, agrárszakemberek, vállalkozók is a használók körébe tartozhatnak.

 

A könyvtár gyűjtőköre az intézmény pedagógiai programjában meghatározott célrendszerből következik. Kiterjed a következő területekkel kapcsolatos dokumentumokra:

 • a középiskolai (szakközépiskola, szakképző iskola) közismereti tantárgyak oktatása;
 • a mezőgazdasági szakoktatás;
 • a rendvédelmi fakultáció;
 • pedagógiai szakirodalom;
 • általános művek, lexikonok;
 • a kollégium szabadidős tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok;
 • évkönyvek;
 • a könyvtári feldolgozó munkát segítő kiadványok;
 • periodikák.

 

A könyvtár kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől, magánszemélyektől.

Közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait, könyvtárközi kölcsönzést folytat. A könyvtárközi kölcsönzés költségeit a használó fedezi.

 

A könyvtár 5 helyiségből áll.

–  Egy 30 m2 nagyságú előtér.

– A kölcsönözhető állomány szabadpolc-rendszere és a folyóirat-olvasó részleg, valamint az olvasóterem egy tágas, világos, 78 m2 nagyságú teremben található. Az itt lévő  „információs pult” mellett került elhelyezésre a katalógustár.

–  A nem kölcsönözhető kézikönyvtári állománynak helyt adó kisebb terem 18 m2.

– Egy kisebb teremben (12m2) található a könyvtáros munkaasztala, a CD és DVD gyűjtemény.

–  A tankönyvek tárolására szolgáló helyiség, ami kb. 6 m2.

 

A kölcsönzés szabályai:

A könyvtárból a könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros engedélyével szabad kivinni. A kölcsönzésről a könyvtár számítógépes nyilvántartást vezet.

A könyvtár állományából nem kölcsönözhetőek a különösen ritka, értékes, esetleg muzeális értékű és dedikált kiadványok.

Egy-egy alkalommal max. 3 kötet könyv kölcsönözhető 4 hétre, illetve a folyóiratok 2 napra vagy a hét végére. Szükség esetén hosszabbítást lehet kérni 2 hétre.

Az elveszett vagy megrongált könyvet a használónak elsősorban vásárlással, esetleg másolatban pótolni kell. Az elveszett vagy megrongált könyv pénzben való megtérítését csak végső esetben fogadhatja el a könyvtár. A kártérítés összege a kártérítés idején érvényes kereskedelmi ár. (Kereskedelmi forgalomba nem kerülő dokumentum esetén becsült összeget kell a kártérítésre kötelezettnek fizetnie.)