Osztályozó vizsga

Osztályozóvizsgát négy alkalommal szervezünk iskolánkban.

Első alkalommal az augusztus 15-31. közötti időszakban, második alkalommal az első félév vége előtti két hétben, harmadik alkalommal az írásbeli érettségi vizsga megkezdése előtti két hétben azoknak, akik előrehozott vagy rendes érettségi vizsgát kívánnak tenni, negyedik alkalommal az év végi jegyek megállapítása előtti két hétben. A vizsgákra a tanulóknak a vizsgaidőszak kezdete előtt legalább egy héttel jelentkezniük kell. A jelentkezésre írásban kerül sor. A jelentkezést az intézmény titkárságán kell leadni, kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló aláírásával, nagykorú tanuló esetén a tanuló aláírásával. A jelentkezés a tanuló kötelessége, felelőssége.  Az osztályozó vizsgák követelménye a kerettantervi követelményeire épülő helyi tanterv alapján kerül meghatározásra.
A részletekről az érintett diákokat a szaktanárok tájékoztatják.