Technikum

A 2023/2024-es tanévre meghirdetett képzéseink

Technikumi képzéseink: 

Mezőgazdasági technikus

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Közszolgálati technikus

Technikumi képzések

Újdonságai, előnyei:

 • Egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.
 • A tanuló 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
 • Kezdettől a tanulmányai végéig ösztöndíj jár (8.000 Ft/hó -59.000 Ft/hó)
 • Első sikeres szakmai vizsga után pályakezdési juttatás
 • Először ágazatot választ, amivel 2 évig ismerkedik. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.
 • Négy közismereti tantárgyból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, egy idegen nyelv) végig ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Ezekből a tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tárgyból a 12. év végén előrehozott érettségi lehetőséggel. A nyelvvizsga megszerzésére is adott a lehetőség, hiszen ugyanolyan óraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban.
 • A technikusi szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, ami egyben emelt szintű érettségi tantárgynak számít. A végzettséggel könnyebben kezdhet egyetemi tanulmányokat.

 

Mezőgazdasági technikus: Szakma azonosító száma: 5 0811 17 09

A tanulmányi terület kódja: 1113

 • 5 évfolyamos, a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet adó oktatás
 • Oktatott idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv

A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A rangsorolás módja és szabálya:

A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 50 pont):

– magyar nyelv és irodalom

– történelem

– matematika

– idegen nyelv

– biológia

Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal rendelkező tanuló kerül előbbre a rangsorban.

A speciális értékelés szabályai:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében, ha a sajátos nevelési igényű tanuló a fenti tárgyak valamelyikéből az értékelés alól felmentett, akkor a felsorolt tantárgyak közül a számára legkedvezőbb osztályzatának kétszeresét vesszük figyelembe.

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi el.

Megjegyzés: Tervezett kimenet (a 13. évfolyamon) a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak közül: a mezőgazdasági technikus szakképesítés megszerzése.

A tanulmányok ideje alatt lehetőség van ECDL-vizsga letételére.

Intézményünkben a „T”- kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez az iskola biztosítja az elméleti és gyakorlati képzést.

 

Mezőgazdasági gépésztechnikus: Szakma azonosító száma: 5 0810 17 08

A tanulmányi terület kódja: 1114

 • 5 évfolyamos, a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet adó oktatás
 • Oktatott idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv

A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A rangsorolás módja és szabálya:

A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 50 pont):

– magyar nyelv és irodalom

– történelem

– matematika

– idegen nyelv

– biológia

Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal rendelkező tanuló kerül előbbre a rangsorban.

A speciális értékelés szabályai:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében, ha a sajátos nevelési igényű tanuló a fenti tárgyak valamelyikéből az értékelés alól felmentett, akkor a felsorolt tantárgyak közül a számára legkedvezőbb osztályzatának kétszeresét vesszük figyelembe.

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi el.

Megjegyzés: Tervezett kimenet (a 13. évfolyamon) a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak közül: a mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés megszerzése.

A tanulmányok ideje alatt lehetőség van ECDL-vizsga letételére.

Intézményünkben a „T”- kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez az iskola biztosítja az elméleti és gyakorlati képzést.

 

Közszolgálati technikus   Szakma azonosító száma: 5 0413 18 01

A tanulmányi terület kódja: 1161

 • 5 évfolyamos, a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és közszolgálati technikus oklevelet adó oktatás
 •  Rendvédelmi szervek, vagyonvédelem, önvédelem, személy- és vagyonőr, jogi ismeretek, közigazgatási ismeretek tanulása a 9. évfolyamtól kezdődően
 • ECDL-vizsga saját vizsgaközpontunkban
 • Választható tantárgy KRESZ-ismeretek órarendbe építve, saját tanfolyamok
 • Gyakorlatok a rendőrségnél, katasztrófavédelemnél, vagyonőröknél
 • 1 kötelező idegen nyelv: angol vagy német nyelv emelt óraszámban, szakmai idegen nyelv

A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

sikeres felvételinek része a fizikai állapotfelmérés eredményes teljesítése.

A rangsorolás módja és szabálya:

A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 50 pont):

– magyar nyelv és irodalom

– történelem

– matematika

– idegen nyelv

– testnevelés

Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal rendelkező tanuló kerül előbbre a rangsorban.

Fizikai (erőnléti) állapotfelmérés követelménye:

 • fekvőtámasz (30 másodperc)
 • felülés (1 perc)
 • hajlított karú függés
 • 4×10 méteres ingafutás

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi el.

Megjegyzés:

A 13. évfolyam végén megszerzett érettségi bizonyítvány és közszolgálati technikus oklevél előnyt jelent a rendvédelmi technikumokba való továbbtanulásra, rendőr tiszthelyettes szakképesítés megszerzésére, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezésre.